e-Pendidikan Islam

Subscribe:

Ads 468x60px

Rakan Facebook

Powered by Textbook Widget

Monyet Sayangkan Anaknya

"Katakanlah: Marilah, supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatupun dan hendaklah (kamu) membuat baik kepada ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya) Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan (zina) yang terang daripadanya dan yang tersembunyi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh Syarak). Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu memahaminya"
Surah Al-An'am : ayat 151
Tafsiran Ringkas
Ayat di atas mengandungi beberapa tegahan atau larangan juga suruhan. Perkara-perkara yang perlu dijauhi. Pertama, jangan menpersukutukan Allah dengan sesuatu yang lain samada dari segi sifat, zat dan af'al (perbuatan). Allah tidak disamakan dengan sesuatu. Kedua, kita disuruh berbuat baik kepada ibu bapa, insan yang banyak berjasa kepada kita. Ketiga kita di larang membunuh anak-anak kerana kepapaan atau takut papa. Keempat, kita dilarang mendekati kejahatan-kejahatan termasuk perbuatan zina apa lagi untuk melakukannya. Kerana zina itu perbuatan yang amat keji dan membawa kerosakan kepada pelakunya, keluarga dan masyarakat. Akan terlahir anak-anak tanpa ikatan yang sah. Dan perintah yang terakhir yang sebenarnya berkaitan rapat dengan perintah yang keempat tadi ialah jangan membunuh manusia kecuali yang hak. Jangan membunuh bayi-bayi yang masih kecil, jangan membunuh sesiapa sahaja kecuali yang dibolehkan oleh syarak.
Sejak akhir-akhir ini kita sering dikhabarkan memelalui pelbagai sumber samada di media masa, cakap-cakap orang yang memberitakan begitu banyak bayi yang tidak berdosa dibunuh dengan begitu kejam. Ada yang dijumpai di dalam tong sampah, ada yang ditemui terapung disungai. Ada yang didapati tidak cukup sifat kerana telah dimakan oleh binatang. Amat menyedihkan dan menyayat hati bagi manusia yang mempunyai hati dan fikiran. Begitulah realiti kehidupan kita pada hari ini apabila perbuatan zina dan perbuatan yang menjurus kepadanya berleluasa. Kita kembali mengundur kebelakang, bukan semakin maju, kembali ke zaman jahiliah. Zaman kegelapan dan tidak bertamadun.
Berdasarkan ayat di atas kita perlu menyedari beberapa perkara supaya kekejaman tersebut tidak terus berlaku :
1. Menyedari bahawa segala gerak geri kita diperhatikan oleh Allah.
2. Nama baik dan perasaan ibubapa perlu dijaga.
3. Kejahatan membawa kerosakan dan kesudahan yang buruk.
4. Menggunakan akal fikiran untuk membezakan baik dan buruk.
Kejahatan walau dilebelkan dengan apa jua nama dan panggilan ia tetap jua kejahatan yang membawa kerosakan dan dosa. Jangan terpedaya. Jangan tergoda. Jangan campakkan diri ke lembah kehinaan. Jangan tempah neraka yang bahan bakarnya jin dan manusia. Terkena percikan air yang panas pun kita telah rasa kesakitan. Sanggupkan kita di bakar?.Jangan buang anak sesuka hati kerana terlanjur atau kemiskinan. Monyet pun sayang anaknya.